Τo 69% tωv Ελλήvωv σuμφωvεi όtι η θέση tης γuvαikας εivαι σto σπitι

Ο άντρας κουβαλητής – η γυναίκα στο σπίτι. Ποιοι στηρίζουν αυτό το στερεότυπο ακόμη στην Ευρώπη και οι απαντήσεις (όχι και τόσο) έκπληξη των Ελλήνων

Loading...