«Πρoσέξtε παραkαλώ tov kύριo με to μπεζ σαkάkι kαι to μαύρo πoukάμισo»

Προσέξτε παρακαλώ τον κύριο με το μπεζ σακάκι και το μαύρο πουκάμισο. Αυτόν με τα γκρίζα μαλλιά και τα γυαλιά, που κρατά ένα χοντρό βιβλίο.

Loading...