Φριkιασtιkό με μιkρή Άvvu: Τι απiσtεuto βρήkαv σtηv πιπiλα «Όtαv o παtέρας tης tηv tεμάxισε η Άvvu ήtαv…»

Την αποκωδικοποίηση των δειγμάτων που συγκέντρωσε το CSI της αστυνομίας από το σπίτι – σφαγείο της Μιχαήλ Βόδα όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 4χρονη Άννυ επιχείρησε μέσα από μαρτυρίες ειδικών το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Loading...