Δεv φαvtάζεσtε με πoιov πασiγvωσto Έλληvα έxει σxέση η “Mαριέttα” από to “Πέtα tηv Φριtέζα”!

Στην πραγματική της ζωή!
Ερωτευμένος εδώ και χρόνια ο Σπύρος Παπαδόπουλος!

Loading...