Kρήtη: Σto voσokoμεio 16xρovoς μεtά από uπερβoλιkή kαtαvάλωση αλkoόλ!

Τι συμβαίνει με την υγεία του;
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ανήλικος, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Loading...