Δασkάλα σtov Άλιμo έβαλε 9xρovouς μαθηtές vα xασtoukiζouv σuμμαθηtή touς kαι πρokαλεi σάλo

Δεν το χωρά ανθρώπινος νους το περιστατικό που συνέβη στο 6ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου με πρωταγωνιστές την δασκάλα της μουσικής και τους μαθητές της. Ένα περιστατικό που προκάλεσε την οργή […]